جای زخم

ترمیم جای بخیه با ساده ترین روشها

/repairing-stitches-with-the-simplest-methods

وقتی عمل جراحی صورت می‌گیرد، پزشک برای بستن زخم‌های پوستی یا سایر بافت‌ها از بخیه استفاده می‌کند. انواع مختلفی از مواد وجود دارند که برای بخیه می‌توان از آنها بهره گرفت. پزشک با توجه به نوع زخم، نوع بخیه را تعیین می‌کند. اما مشکل اینجاست که در بسیاری از موارد، افراد از جای بخیه خود اظهار نارضایتی کرده و به هر دری می‌زنند تا موفق شوند آن را محو کنند. بهترین راهکار برای ترمیم جای بخیه چیست؟