روش درمان سیاهی چشم

تیرگی زیر چشم رو چگونه از بین ببریم؟

/how-to-remove-darkness-under-the-eyes

مانی که مدت زیادی در زیر آفتاب باشید به خصوص  آفتاب گرم تابستانی، ممکن است با چنین مشکلی روبرو شوید. در چنین مواردی بهتر است کرم های دور چشم و ضد آفتاب مخصوص پوست تان استفاده کنید.