روش محافظتی پوست

روش های محافظتی پوست در فصل گرما

/skin-protection-methods-in-the-hot-season

مراقبت از پوست در تابستان : استفاده کردن از کرم های ضدآفتاب موجب جذب شدن پرتوی خورشید یا بازگشت و منعکس شدن آن از سطح پوست می‌شود. بنابراین می تواند مانع نفوذ کردن پرتوی آفتاب شود.