سرگذشت مگ کالا

تاریخچه مگ کالا

/history-of-magkala

تاریخچه شروع و آغاز فروشگاه اینترنتی مـــــگ کـــالا ، در خردادماه سال 1401 استارت خورد . در ابتدا این فروشگاه فقط ایده و فکر و خیال همراه با خطا بود اما با گذشت زمان و برنامه ریزی دقیق تر و همسو کردن عمل و برنامه فکری به راهی هموار و درست دست یافتیم و توانستیم در این راه خود راه به سایر رقیبان ثابت کنیم