نمک صورتی

نمک صورتی را بیشتر بشناسید و بیشتر استفاده کنید؛

/learn-more-about-pink-salt-and-use-it-more

نمک یک ماده معدنی است که از کلرید سدیم تشکیل شده و از منابع زیرزمینی استخراج می شود. این ماده یکی از مهم ترین چاشنی هامحسوب می شود و برای طعم دادن یا ضدعفونی کردن مواد غذایی کاربرد فراوانی دارد. به دلیل مشکلاتی که ناشی از مصرف بیش از حد نمک معمولی به وجود می آید.