عیدتون مبارک

و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید
 همیشه سبز خواهد بود
 تا رسیدن سال نو ، تنها یک سلام خورشید باقی ست . . . 
هزاران تبریک
پیشاپیش در درجه اول سالی پر از شادی و در درجه دوم پر از موفقیت های مالی و معنوی برایتان آرزومندم
 ارادتمند شما : امیرمحمد مرادی نسب