تعریق بدن

راه های عرق نکردن؛چگونه بدنی خوشبو داشته باشیم؟

/ways-not-to-sweat-how-to-have-a-fragrant-body

تعرق زیاد زیربغل می تواند اذیت کننده باشد اما به شکلی نیست که نشود جلوی آن را گرفت. روش های زیادی برای پیشگیری از تعرق زیربغل وجود دارد و بسیاری از آنها را در خانه می توان انجام داد. افرادی که تعرق زیاد زیربغل دارند، گاهی باید برای تشخیص مشکل و درمان آن به پزشک مراجعه کنند. در این مقاله سعی داریم تا چند روش درمانی تعرق زیربغل را پوشش دهیم.