خودروی وارداتی

اخبار خودرو های وارداتی برای جانبازان- مـــــگ کــــالا

/news-of-imported-cars-for-veterans---mag-kala

طبق مصوبات دولت، ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدأ برای جانبازان ٧٠ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو است و سود بازرگانی برای واردات خودروی جانبازان صفر خواهد بود.ایثارگران و جانبازان در آینده ای نزدیک می توانند به ترتیب اولویت های تعیین شده توسط بنیاد شهید، از میان ۱۶ خودرویی که تا به حال به لیست وارداتی ها اضافه شده اند، خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند.