سایپا اطلس

سایپا اطلس معرفی شد؛زمان عرضه و مشخصات

/saipa-atlas-was-introduced-release-time-and-specifications

سایپا اطلس در نمایشگاه تحول صنعت خودرو ۱۴۰۱ برای اولین بار دیده شد. اطلس در واقع فیس لیفتی از کوییک است که خط طراحی جدیدی را دارا می باشد. پیشرانه سایپا اطلس، نسخه ارتقا یافته اِم ۱۵ است. وجود سیستم زمان بندی متغییر سوپاپ های ورودی (VVT-i) باعث می شود که گشتاور تولیدی در این پیشرانه از دورهای پایین تری باشد. یکی از مزیت های VVT-i در M15-GSI در ترددهای شهری، دور موتور کمتر از نمونه معمولی M15 است.