سرنوشت طلا

سرنوشت طلا در سال 1402

/the-fate-of-gold-in-1402

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در قیمت طلا که برای پیش بینی قیمت استفاده می‌شود، بررسی وضعیت سیاسی و بحران‌های جهانی است. با توجه به اینکه این بحران‌ها باعث می‌شوند تا اعتماد مردم به ارزهای بین المللی کمتر شود، عمدتا در چنین اوضاعی افراد بسیاری روی طلا سرمایه گذاری می‌کنند.