سولفات

هر آنچه که درباره شامپو فری سولفات باید بدانید

/everything-you-need-to-know-about-sulfate-free-shampoo

سولفات کلمه ای است که برای توصیف ماده شیمیایی استفاده می شود که با اسید سولفوریک واکنش نشان می دهد. انواع سولفات زیادی وجود دارد که در صنایع مختلف مورد استفاده گسترده قرار می گیرد.