شایع ترین بیماری های پوستی کدامند

شایع ترین بیماری های پوستی کدامند؟

/what-are-the-most-common-skin-diseases

بیماری های پوستی از لحاظ شدت و علائم با یکدیگر کاملا متفاوت هستند. آنها می‌توانند موقت یا دائمی بوده یا دردناک یا بدون درد باشند. برخی از بیماری‌ های پوستی می‌توانند خطرناک بوده و حتی تهدید کننده زندگی به حساب آیند. در اینجا شایع‌ترین بیماری های پوستی را به شما معرفی می‌کنیم.