مزایا و معایب کراتینه

کراتین مو؛بایدها و نبایدها

/keratin-hair-dos-and-don-ts

صافی و درخشندگی مو یکی از مهمترین المان های زیبایی در دنیای مدرن امروزی است. این موضوع به مهم‌ترین دغدغه فردی با موی فر و وز تبدیل شده است.