کنکور کارشناسی

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد مشخص شد؛

/the-registration-time-for-the-master-s-exam-has-been-determined

داوطلبان کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد، برای ثبت نام کنکور ارشد ۱۴۰۳ می بایست از تاریخ 23 مهر ماه برای تکمیل فرایند نام نویسی و ارائه مدارک به سایت سنجش مراجعه نمایند.